Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
Basen w szkole
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

426 viizolnierzewykleciniezlomnibohaterowie„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” to słowa oddające charakter tego święta wypowiedziane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. W tym roku hołd naszym bohaterom uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni oddali organizując dwudniowe obchody upamiętniające takich ludzi, jak „Rój”, „Łupaszka”, „Zagończyk”, „Nil”, „Witold” - Rotmistrz Witold Pilecki, jeden z najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu, dobrowolny więzień Auschwitz i wielu, wielu innych.

2 marca uczniowie mieli okazję zapoznać się z niełatwą historią naszej Ojczyzny. Obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez ks. dr Łukasza Świerniaka. Prezentując uczniom trudną drogę Polski do niepodległości pokazał kim byli i skąd się wzięli Żołnierze Niezłomni. Przepiękna opowieść uwzględniająca losy Polski od Powstania Styczniowego aż po współczesne czasy wzruszyła i zafascynowała wszystkich. Uczniowie z zapartym tchem słuchali o wyboistej drodze prowadzącej nasz kraj do wolności. Prezentację uatrakcyjniły filmy uzyskane przez księdza Łukasza z zasobów Instytutu Pamięci Narodowej.

W kolejnym dniu, czyli 3 marca odbyła się Wieczornica Ku Czci Żołnierzy Niezłomnych – żołnierzy osamotnionych w tej ostatniej walce. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele naszej szkoły oraz mieszkańcy Bogatyni. Jesteśmy wdzięczni gościom za wspólnie spędzony czas, upamiętnienie Żołnierzy II Konspiracji. Dziękujemy włodarzom naszego miasta i wszystkim gościom za przybycie.

Szczególne znaczenie dla nas miała obecność osób, które w sposób bezpośredni brały udział w tej jakże ciężkiej i nierównej walce z totalitarnym wrogiem. Są to członkowie Koła Związków Sybiraków w Bogatyni wraz z prezesem p. Krystyną Burdziak, członkowie Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych  na czele z przewodniczącym p. Stanisławem Jaroszem oraz osoby działające w Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcji Emerytów i Rencistów z przewodniczącą p. Zofią Werżanowską. Ogromną radość sprawiła nam obecność byłego prezesa Związku Sybiraków p. Zofii Kulikowskiej.

Mimo różnicy lat i doświadczeń życiowych młodzież potrafiła znaleźć z bohaterami tamtych czasów wspólny język. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Deklamowali wiersze Z. Herberta i J. Kondratowicza. Szkolny chór śpiewał pieśni patriotyczne, wśród których znalazła się przepiękna „Ballada o Rotmistrzu Pileckim”.  Trzy pokolenia wspólnie spędziły wspaniały wieczór. Młodzież słuchała z zaciekawieniem wspomnień i opowieści naszych gości, a na zakończenie wszyscy śpiewali pieśni patriotyczne. Nasi kochani goście z kolei z zapałem wspominali swoje lata spędzone w harcerstwie i śpiewali pieśni oddające charakter tych czasów.

Dodatkową atrakcją wieczoru byli goście z Legnicy: harcmistrz 710 Wędrowniczej Drużyny Harcerskiej „Kedyw” im. Gen. Stefana „Grota” Roweckiego Artur Torbiński i Krystyna Borek. Pieśni w ich wykonaniu zainspirowały do wspólnego śpiewu i refleksji, a melodie grane na gitarze i skrzypcach na długo zagoszczą w naszych sercach.

Na zakończenie głos zabrała Dyrektor Szkoły Beata Wiśniewska dziękując wszystkim, którzy wzięli udział w uroczystości oraz organizatorom za przygotowanie Wieczornicy. Burmistrz Miasta i Gminy Wojciech Dobrołowicz zabierając głos zwrócił uwagę na to, jak ważne jest pielęgnowanie pamięci o tych, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Słowa podziękowania popłynęły również od Proboszcza Parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbego Księdza Piotra Kutkiewicza. W szkolnych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestniczyli: Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Aleksandra Ratajczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Kubica, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Mariola Danielewska, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam Ignatowicz, Przewodniczący Rady Rodziców Marek Jasiński.

Możliwość poznania historii Żołnierzy Wyklętych mieliśmy dzięki wysiłkowi organizatorów tego spotkania: Leokadii Kołodyńskiej-Zysk, Renacie Belkner, ks. Łukasza Świerniaka, Adama Kurta, Stanisława Nowaka oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji tego wieczoru. Dziękujemy Dyrekcji Szkoły za pomoc i wsparcie. Rodzicom, nauczycielom i uczniom, którzy poświęcili swój wolny czas i wraz z nami uczestniczyli w tej szczególnej uroczystości.

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!

Leokadia Kołodyńska-Zysk

ZAPRASZAMY DO FOTORELACJI 

galeria3

https://www.facebook.com/photo/?fbid=661143386010777&set=pcb.661146479343801

 

BASENBASEN SZKOLNY

W czasie trwania ferii zimowych basen szkolny będzie otwarty w następujący sposób:

13 i 20 lutego (poniedziałki)         – od 16:00 do 20:00

14 i 21 lutego (wtorki)                   – od 16:00 do 20:00

15 i 22 lutego (środy)                     – od 13:00 do 20:00

16 i 23 lutego (czwartek)              – od 13:00 do 20:00

17 i 24 lutego (piątek)                    – od 13:00 do 20:00

18 i 25 lutego (soboty)                  – od 15:00 do 20:00

Wejścia na basen odbywają się o pełnych godzinach.

Czas trwania – 45 minut

W trakcie funkcjonowania wodnego toru przeszkód na basenie może przebywać maksymalnie 20 osób.

Na wodnym torze przeszkód mogą przebywać jednocześnie 3 osoby.

PROSZĘ STOSOWAĆ SIĘ DO REGULAMINU FUNKCJONOWANIA BASENU W TYCH DNIACH.

reguamni tor wodny SP3

 

rek1Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni informuje o przebiegu rekrutacji  do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:
- dostarczyć do sekretariatu szkoły w dni pracujące, w godzinach od 7:30 do 15:30 

- za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej  umieszczonej przy głównym wejściu szkoły.

Działania związane z rekrutacją na rok szkolny 2023/2024  do  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni

  1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmuje się:

       a) z urzędu – dzieci urodzone w 2016r. zamieszkałe w obwodzie Szkoły;

Obwód Szkoły obejmuje następujące ulice: Tadeusza Kościuszki (od nr 60), Żołnierzy II AWP, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, Dobra, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Fabryczna, Juliana Fałata, Główna, Górna, Górska, Artura Grottgera, Izerska, Jesienna, Mieczysława Karłowicza, Kolejowa, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Krakowska, Krótka, Karkonoska, Karpacka, Letnia, Leśna,Listopadowa,3 Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Pastwiskowa, Pogodna, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Robotnicza, Ludomira Różyckiego, Sudecka, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, Szpitalna, Jana Styki, Karola Szymanowskiego, Szczęśliwa, Tęczowa, Warszawska, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wiosenna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zamoyskiego, Zygmuntowska, Generała Emila Fieldorfa - Nila.

b) na wniosek rodziców – dzieci spoza obwodu, w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  1. Rekrutacji do klasy pierwszej dokonuje się w o oparciu o Kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu Szkoły) lub Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu) złożone w sekretariacie Szkoły do 24. marca 2023r.
  2. Przewidywany termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klasy I po zakończeniu postępowania uzupełniającego: 30. czerwca 2023r.

Uwaga!

Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w roku przyjęcia do szkoły kończy 6 lat., jeżeli:

 a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

 b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klasy I

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 24.03.2023r.

29.05-06.06.2023r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków        o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej      i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności,       o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082 ze zm.)

31.01.2023r.

14.06.2023r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

05.04.2023r.

16.06.2023r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

06.04-21.04.2023r.

19.06-23.06.2023r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26.04.2023r.

30.06.2023r.

rek1Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni zaprasza rodziców  na spotkanie informacyjne dotyczące rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Przypominamy, obwód szkoły obejmuje ulice:

Tadeusza Kościuszki (od nr 60),Żołnierzy II AWP, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, Dobra, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Fabryczna, Juliana Fałata, Główna, Górna, Górska, Artura Grottgera, Izerska, Jesienna, Mieczysława Karłowicza, Kolejowa, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Krakowska, Krótka, Karkonoska, Karpacka, Letnia, Leśna,Listopadowa,3 Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Pastwiskowa, Pogodna, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Robotnicza, Ludomira Różyckiego, Sudecka, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, Szpitalna, Jana Styki, Karola Szymanowskiego, Szczęśliwa, Tęczowa, Warszawska, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wiosenna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zamoyskiego, Zygmuntowska, Generała Emila Fieldorfa - Nila.

Spotkanie odbędzie się 1. marca 2023 r. (w środę) o godzinie 16:30 na parterze holu bloku C.

imagesZ radością informujemy, że Nasza szkoła już po raz drugi otrzymała wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Jest to program uchwalony przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce. Całkowita kwota dofinansowania to 15 tys.
złotych. Dzięki tym funduszom zostały zakupione do biblioteki szkolnej nowości wydawnicze z zakresu literatury pięknej, literatura
popularno-naukowa poruszająca ciekawe dla społeczności uczniowskiej tematy oraz nagrody dla uczniów biorących udział w akcjach promujących
czytelnictwo.
W ramach programu realizowane były różnorodne działania popularyzujące czytelnictwo: konkursy, imprezy czytelnicze oraz wystawy.
Nawiązano także współpracę z Biblioteka Publiczną w Bogatyni.

image2

Facebook

Bannery

eDziennik

vulcan

Nauka zdalna

teams

EPUAP

epuap

Poczta

Email Marketing Service

BIP

bip

Serwer FTP

ftp

Stowarzyszenie

sto

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.