Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

Szkoła Podstawowa nr 3 w Bogatyni
Basen w szkole
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

logoW ramach projektu “Domy przysłupowe okiem młodego pokolenia i nie tylko” 

 2.jpg

Poniżej regulamin:

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu fotograficznego pt.: „Domy przysłupowe o każdej porze roku, dnia i nocy” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki przy Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu: „Domy przysłupowe okiem młodego pokolenia i nie tylko”

II. Cele konkursu

 1. Promocja domów przysłupowych jako regionalnej zabudowy.
 2. Rozwijanie wśród społeczności lokalnej miasta Bogatynia wrażliwości na piękno zabudowy przysłupowej.
 3. Rozpowszechnianie informacji na temat budownictwa regionalnego.
 4. Uwrażliwianie i wyrabianie estetyki fotograficznej

III. Temat konkursu

 1. Uczestnicy konkursu przygotowują prace na temat: „Domy przysłupowe o każdej porze roku, dnia i nocy”.
 2. Prace powinny przedstawiać obiekty związane z zabudową przysłupową z miasta i gminy Bogatynia.

IV. Uczestnicy:

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie SP3, ich członkowie rodzin oraz mieszkańcy gminy Bogatynia.
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby indywidualne.

V. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie 3 zdjęcia/ kolaże zdjęć.
 2. Zdjęcia można dostarczyć w wersji elektronicznej lub papierowej.
 3. Technika wykonania: zdjęcie kolorowe, czrno-białe, kolaż
 4. Wersja papierowa – format A4 (20x30)
 5. Wersja elektroniczna – proponowany rozmiar 2398x3602 pixeli – zdjęcia te zostaną przez nas wydrukowane.
 6. Zdjęcia nie mogą być poddawane obróbce komputerowej.
 7. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
 8. Zgłoszona praca konkursowa musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko
- wiek uczestnika(dotyczy dzieci)

- informację odnośnie miejsca wykonania zdjęcia

- telefon, e-mail

 1. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki.
 2. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
 3. Dane uczestników zostaną wykorzystane przez Organizatora wyłącznie w celach przeprowadzenia i promocji konkursu.

VI. Przebieg konkursu i terminy

 1. Konkurs trwa od 11.06.2024r. do 22.11.2024r.
 2. Podpisane zdjęcia, prace (imię i nazwisko, klasa - dotyczy uczniów SP3, nr telefonu lub email - dotyczy mieszkańców miasta) należy składać do dnia 22.11.2024r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 42a, lub przesłać na e-mail Stowarzyszenia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej. 
 4. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
 5. Organizator nie zwraca prac.
 6. Prace konkursowe zaprezentowane zostaną na wystawie na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia i SP3 w Bogatyni.

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez członków Stowarzyszenia.
 2. Dla zwycięzcy/ów przewidziany jest upominek oraz dyplom.
 3. Planowana data ogłoszenia wyników 30.11.2024r.
 4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie Stowarzyszenia i stronie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni.

VIII. Ustalenia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
 2. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

konstytucja 3 maja 2

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie dolnośląskich szkół i placówek oświatowych, 

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto ustanowione przez Sejm na mocy nowelizacji ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku.
To święto ma na celu uczczenie symboli narodowych, w tym w szczególności polskiej flagi, a także przywołanie najważniejszych momentów w historii naszej ojczyzny i narodowej tradycji.
Dzień Flagi jest również znakomitą okazją do propagowania informacji i rozmowy o polskich symbolach narodowych. W przededniu obchodzonej świątecznie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, dzień 2 maja stanowi doskonały moment do wywieszania flagi państwowej.

Święto Narodowe Trzeciego Maja – obchodzimy na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Czteroletni, nazywany także Wielkim, 3 maja 1791 r. Ustawy Rządowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, znanej jako Konstytucja 3 maja. Była to pierwsza w Europie i druga na świecie, po amerykańskiej z 1787 r., spisana konstytucja.

Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 r. został uznany za święto narodowe już 2 dni później. Przez 123 lata zaborów Polski było zakazane. Zostało przywrócone w II
Rzeczypospolitej Polskiej w 1919 r., zdelegalizowane przez okupantów niemieckich i sowieckich podczas II wojny światowej. Po jej zakończeniu było obchodzone tylko do 1946 r. Święto 3 Maja zostało oficjalnie zniesione w 1951 r. i przywrócone jako Święto Narodowe Trzeciego Maja w 1990 r. Od 2007 r. jest również świętem narodowym Litwy.

Święto uchwalenia Konstytucji 3 maja jest doskonałą okazją do przeprowadzenia lekcji, rozmowy z uczniami o roli konstytucji w państwie i naszym życiu. Zachęcam szczególnie do zapoznania uczniów podczas lekcji z Preambułą Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz umieszczenia tekstu Preambuły w widocznym miejscu w szkołach i placówkach.

Do pobrania bezpłatne gotowe scenariusze lekcji, filmy i karty pracy dla uczniów dotyczące Konstytucji 3 maja
https://www.zamek-krolewski.pl/strona/edukacja/771-konstytucja-3-maja

MAJÓWKA Z KONSTYTUCJĄ RP, Centrum Edukacji Obywatelskiej,
https://koss.ceo.org.pl/dla-nauczycieli/uczyc-inaczej/materialy-dydaktyczne/polska-majowka-z-ceo
Rola konstytucji w państwie,
https://koss.ceo.org.pl/sites/koss.ceo.org.pl/files/rola_konstytucji_w_panstwie.pdf

Z wyrazami szacunku
Ewa Skrzywanek
Dolnośląski Kurator Oświaty

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 kwietnia 1997 r.

PREAMBUŁA

W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny,

odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

my, Naród Polski - wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

zarówno wierzący w Boga

będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna,

jak i nie podzielający tej wiary,

a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł,

równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego - Polski,

wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę

zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu i ogólnoludzkich wartościach,

nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej,

zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku,

złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie,

świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra Rodziny Ludzkiej,

pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane,

pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność,

w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem,

ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

jako prawa podstawowe dla państwa

oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie

pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.

Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej Rzeczypospolitej tę Konstytucję będą stosowali,

wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka,

jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi,

a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej.

https://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/wstep.htm

stolowka informuje

Informujemy, że w czerwcu  istnieje możliwość wykupienia obiadów  dla uczniów klas I-VIII.

Odbiór obiadów do godz. 14.00.

Opłaty za obiady proszę dokonywać przelewem w terminie od  20.05.2024 r. do  28.05.2024 r. 

Prosimy o terminowe dokonywanie przelewów na konto bankowe 34 1020 2137 0000 9802 0121 3636.

Wartość obiadów w czerwcu 2024r  wynosi:

dla ucznia       13 x 6,00 zł  =  78,00 zł.

dla pracownika  13 x 15,00 zł = 195,00 zł.

(bez 18.06.2024-piknik, obiady do 20.06.2024r)

W tytule przelewu należy podać nazwisko i imię ucznia, klasę do której uczęszcza miesiąc, za który dokonywana jest opłata, z dopiskiem ”za obiady”

W wyjątkowej sytuacji istnieje możliwość wykupienia obiadów w biurze kuchni w terminie od 28.04.2024r.-04.06.2024r.  w godz. 900 - 1200

(Wejście zewnętrzne do stołówki szkolnej od strony  kręgielni)

Odpisy prosimy zgłaszać do 14.06.2024r pod nr tel. 757733253 ( wew. 140) do godz.12.00

Po tym terminie prosimy odbierać obiad w trojaki.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej i opłat za obiady w Szkole Podstawowej nr 3 w Bogatyni

zamieszczony na stronie internetowej szkoły  www.sp3bogatynia.pl  podstrona stołówki szkolnej lub BIP Szkoły

rek1

Działania związane z rekrutacją na rok szkolny 2024/2025 do  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni

 1. Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 przyjmuje się:

       a) z urzędu – dzieci urodzone w 2017r. zamieszkałe w obwodzie Szkoły;

Obwód Szkoły obejmuje następujące ulice: Tadeusza Kościuszki (od nr 60), Żołnierzy II AWP, Olgi Boznańskiej, Józefa Chełmońskiego, gen. Henryka Dąbrowskiego, Dobra, Rotmistrza Witolda Pileckiego, Generała Stefana Grota-Roweckiego, Fabryczna, Juliana Fałata, Główna, Górna, Górska, Artura Grottgera, Izerska, Jesienna, Mieczysława Karłowicza, Kolejowa, Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Kossaka, Krakowska, Krótka, Karkonoska, Karpacka, Letnia, Leśna,Listopadowa,3 Maja, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Nadrzeczna, Opolowska, Pastwiskowa, Pogodna, Bolesława Prusa, Aleksandra Puszkina, Robotnicza, Ludomira Różyckiego, Sudecka, Juliusza Słowackiego, Słowiańska, Spokojna, Szpitalna, Jana Styki, Karola Szymanowskiego, Szczęśliwa, Tęczowa, Warszawska, Wąska, Henryka Wieniawskiego, Wiosenna, Leona Wyczółkowskiego, Jana Zamoyskiego, Zygmuntowska, Generała Emila Fieldorfa - Nila.

b) na wniosek rodziców – dzieci spoza obwodu, w przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

2. Rekrutacji do klasy pierwszej dokonuje się w o oparciu o Kartę zgłoszenia (dzieci z obwodu Szkoły) lub Wniosek o przyjęcie (dzieci spoza obwodu) złożone w sekretariacie Szkoły do 21. marca 2024r.

3. Termin ogłoszenia listy uczniów przyjętych do klasy I po zakończeniu postępowania uzupełniającego: 28. czerwca 2024r.

Uwaga!

Na wniosek rodziców naukę w szkole może także rozpocząć dziecko, które w roku przyjęcia do szkoły kończy 6 lat., jeżeli:

 a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

 b) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025
do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bogatynia.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 21.03.2024 r.

28.05. – 07.06.2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

29.03.2024 r.

14.06.2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne  z przyjęciem do szkoły.

04.04.2024 r.

17.06.2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

05.04. –
19.04.2024 r.

18.06. – 24.06.2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

26.04.2024 r.

28.06.2024 r.

         

Facebook

Bannery

eDziennik

vulcan

Nauka zdalna

teams

EPUAP

epuap

Poczta

Email Marketing Service

BIP

bip

Serwer FTP

ftp

Stowarzyszenie

sto

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Bogatyni

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.