SP3 trad sadTRADYCYJNY SAD JUŻ ROŚNIE!

Zbliżamy się do zakończenia realizacji projektu „Tradycyjny sad”. Ale to tak naprawdę początek! Zaszczepiliśmy idee tradycyjnego sadownictwa wśród osób związanych z naszą szkołą i w wyniku zakończonego postępowania konkursowego na realizację w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, Stowarzyszenie Przyjaciół Bogatyńskiej Trójki otrzymało dotację na realizację projektu „Tradycyjny Owocowy Sad Trójkowy”. Tak tak! Dorośli podchwycili pomysł, nauczyli się czegoś od nas, napisali projekt i pozyskali fundusze. Czyż to nie cudowna wiadomość? Po prostu wisienka na torcie!

Zespół „Planeta wiśni” jest szczęśliwy i dumny, że pomysł restytucji tradycyjnych odmian drzew owocowych tak rozkwita. Nasz sad na terenie szkoły się powiększy i dzięki temu zwiększą się również zasoby genetyczne drzew starych odmian jabłoni, wiśni, grusz. Ruszamy z tym od września!

W drugim zadaniu pt. „Zakładamy sad” m.in.:

  • zakupiliśmy rośliny sadownicze, towarzyszące oraz inne materiały;
  • stworzyliśmy terminarz prac zakładania minisadu (opisaliśmy sposoby zorganizowania prac agrotechnicznych) ;
  • stworzyliśmy terminarz planu ochrony biologicznej do końca roku;
  • posadziliśmy drzewa i rośliny towarzyszące;
  • przygotowaliśmy materiały reklamowe – plakaty i ulotki;
  • rozwieszaliśmy materiały reklamowe zapraszające do zapoznania się ze przygotowaną stroną projektu;
  • przygotowaliśmy prezentację dla rodziców;
  • zorganizowaliśmy wystąpienia podczas wywiadówek dla rodziców, zawierające przedstawienie przygotowanej prezentacji;
  • kontynuowaliśmy prowadzenie Księgi Sadu.

Teraz czas na zasłużony odpoczynek. Oczywiście w trakcie wakacji będziemy doglądać naszych drzewek.

Owocowych wakacji wszystkim!

Zespół „Planeta wiśni” w składzie: Nadia Kadzewicz, Magdalena Walkowiak, Wiktoria Góra, Zofia Mrygoń, Małgorzata Gil, Karolina Fudali, Milena Nowak, Jakub Dragan, Szymon Sapielski, Fabian Stefański i Aneta Strojanowska (opiekun).

foto media str