mlodzi w akcji10 marca 2021 r.  w Bogatyńskim Ośrodku Kultury odbyła się prezentacja programu „Młodzi w Akcji”, w którym uczestniczyła Szkoła Podstawowa nr 3. Wolontariusze odpowiedzialni za przebieg działań zorganizowali bardzo interesującą debatę, która była podsumowaniem działań w tym programie. Projekt dotyczył poprawy wizerunku bogatyńskiego zalewu i otrzymał nazwę „Architekci przyszłości”.

Zaproszonym gościom zaprezentowano wyniki ankiety, wyrażającej opinię mieszkańców o Bogatyni. Młodzieży z „Trójki” udało się zainteresować wybraną ścieżką tematyczną włodarzy miasta. Prezentacja, argumenty, propozycje działań i pytania spotkały się z niezwykłym zrozumieniem oraz podziwem. Plany poprawy wizerunku bogatyńskiego zalewu przybrały realne kształty. Spotkanie dało nadzieję na zmiany, na współpracę wolontariuszy z włodarzami Bogatyni i zakończyło się merytorycznymi wnioskami.

W spotkaniu udział wzięli: Wojciech Dobrołowicz - pełniący funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, Piotr Grześków - Komendant Komisariatu Policji w Bogatyni, Wojciech Smoliński - Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, Bożena Mazowiecka - Dyrektor Bogatyńskiego Ośrodka Kultury, Adam Ignatowicz - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Mariola Danielewska - Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, Mirosław Drewniacki - Naczelnik Wydziału Współpracy z Zagranicą i Promocji, Piotr Sudnik-  Naczelnik Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Eugeniusz Kubica – Przewodniczący Komisji Obywatelskiej i Rozwoju, Monika Sawicka - Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Beata Wiśniewska - Dyrektor SP nr 3, Ewa Michalak - Wicedyrektor SP3, Anna Hantke – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bogatyni, Piotr Ernest - Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni.

          Wolontariusze, którzy pracowali przy realizacji projektu to: Wiktoria Olszewska, Alicja Pluta, Anna Majewska, Agnieszka Majewska, Aleksandra Drewniacka, Dominik Szantyka, Nikodem Dymarski oraz Aleksander Peremicki.

          Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenie młodzieży i wzięli udział w debacie.

Leokadia Kołodyńska-Zysk, Renata Belkner  

mwakcji