mlodzi w akcjiMy, wolontariusze i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni, bierzemy udział w ogólnopolskim programie "Młodzi w Akcji", którego celem jest inspirowanie i podejmowanie nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. W ramach tego programu realizujemy projekt „Architekci przyszłości”, prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jako pełnoprawni obywatele i obywatelki chcielibyśmy współdecydować o tym, jak wygląda okolica, w której mieszkamy, uczymy się i odpoczywamy. Poznaliśmy zdanie mieszkańców przeprowadzając ankietę. Po przeanalizowaniu jej wyników Architekci Przyszłości podjęli decyzję o działaniach na rzecz zagospodarowania i upiększenia terenu bogatyńskiego zalewu. W latach 70-ych ubiegłego wieku zalew był miejscem, gdzie mieszkańcy odpoczywali. Inicjatorem budowy i uatrakcyjnienia tego terenu był ówczesny dyrektor Elektrowni Turów Eugeniusz Mróz. Zwrócił on uwagę na to, że zabytkowe budynki w Radomierzycach i Rybarzowicach są okradane lub niszczone. Postanowił wykorzystać elementy architektoniczne, przenosząc je na zalew. Stworzył wyjątkowe i przepiękne miejsce. Z czasem miejsce to pozbawione patronatu i opieki Elektrowni Turów zostało zaniedbane. Nadal jednak chętnie udają się tam mieszkańcy chcący odpocząć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i biorąc pod uwagę możliwości naszej grupy postanowiliśmy podjąć działania na rzecz przywrócenia świetności tego miejsca. Już w trakcie badań zwrócili się do nas przedstawiciele UMiG Bogatynia, Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji, którzy zadeklarowali swoją pomoc w dalszych działaniach na rzecz poprawy tego miejsca. Efektem końcowym projektu ma być upiększenie Zalewu i wydanie pamiątkowej fotoksiążki przedstawiającej Zalew dawniej i dziś. Zebrane wnioski i plany dalszych działań przedstawimy lokalnym władzom.

Wiktoria Olszewska, Alicja Pluta, Anna Majewska, Agnieszka Majewska, Aleksandra Drewniacka, Aleksander Peremicki, Dominik Szantyka, Nikodem Dymarski

Opiekunowie: Leokadia Kołodyńska-Zysk, Renata Belkner

uczniowie SP3 w projekcie