zdolnyslazakTomasz Pluta finalistą Konkursu „zDolny Ślązak” z matematyki!Tomek Pluta sukces

zDolny Ślązak to prestiżowy konkurs wojewódzki dla uczniów szkół podstawowych, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Organizatorem konkursów jest Dolnośląski Kurator Oświaty we współpracy z Samorządem Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Kształcenia Nauczycieli.

Konkurs Zdolny Ślązak nadaje finalistom i laureatom szczególne uprawnienia przy naborze do szkół średnich. Laureaci Konkursu są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty oraz przyjmowani są w pierwszej kolejności do szkół średnich, natomiast finaliści otrzymują dodatkowe punkty przy naborze do tychże szkół. 

   Opiekunem Tomasza jest pani Orianna Mikuć.

Gratulujemy Tomkowi sukcesu i życzymy zdobycia tytułu LAUREATA!