dekoracjamala

Takie było motto uroczystości pożegnania naszych ósmoklasistów, która odbyła się 24 czerwca 2021 r.

W uroczystości wzięli udział uczniowie klas 8, grono pedagogiczne, rodzice oraz zaproszeni goście: pełniący obowiązki burmistrza Miasta i Gminy Bogatyni – pan Wojciech Dobrołowicz, Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu – pani Mariola Danielewska oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Izabela Góra.

Dyrektor Szkoły, pani Beata Wiśniewska, podziękowała uczniom, nauczycielom oraz rodzicom za 8 lat wspólnej nauki, pracy, zabawy, za wszystkie wycieczki, apele, imprezy i uroczystości szkolne oraz za sukcesy osiągane na miarę możliwości. Pani dyrektor podziękowała za naukę zdalną, która była dla wszystkich ogromnym wyzwaniem, ale i okazją do poznania nowych technologii, nowego stylu uczenia. Trudny czas edukacji zdalnej pokazał, że nie było dla nas rzeczy niemożliwych.

Pan burmistrz Wojciech Dobrołowicz wręczył uczniom Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie, za działalność w wolontariacie oraz zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska lokalnego. Życzył absolwentom Szkoły Podstawowej nr 3 sukcesów w dalszej edukacji.

Pani dyrektor, Beata Wiśniewska, wręczyła uczniom nagrody ufundowane przez Radę Rodziców za celujące i bardzo dobre wyniki w nauce, za pracę w Samorządzie Uczniowskim oraz medale za wybitne osiągnięcia sportowe.

Uroczystości towarzyszyły duże emocje. Podczas wręczania kwiatów były łzy i ogromne wzruszenie.

Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim cudownych i bezpiecznych wakacji.